Програма „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор и туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”