Програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Тандем Травел ООД сключи договор за безвъзмездна помощ по програма „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.